Antisfynd: Poulantzas

PoulantzasomslagUtmärkt bok. Typiskt av Coeckelberghs att hitta den och ge ut den 1973. Tanken är att det fascistiska maktövertagandet blir möjligt när politiken (”maktblocket”) inte längre representerar klassintressena. Sen gör Poulantzas en genomgång av klassintressena i all deras olikhet, med Tyskland och Italien som huvudexempel, och med stor känslighet för vad han kallar ”hela samhällsformationens särdrag”.

Eländigt att Poulantzas valde att lämna den här tillvaron 1979. Hur mycket hade han inte haft att upptäcka idag. Men jag misstänker att han har gjort djupa intryck på postpolitiska tänkare som Rosanvallon. Hursomhelst så håller den för återutgivning, i översättning av Bengt Andersson.

Särskilt camp är det att han refererar till analyserna från Sovjetunionen och inom Komintern på ett kritiskt men respektfullt sätt. Det finns en dialog med deras blindhet. Som var en del av problemet.

Här är förresten hela utgivningen i Partisanbiblioteket. Kanske en e-boksåterutgivning vore meningsfull?

 • Arbetarkontroll, arbetarråd, arbetarstyre : en antologi / [sammanst. av] Ernest Mandel ; svensk övers.: Bengt Andersson …. – 1971
  Bettelheim, Charles. – Kulturrevolution och industriell organisering i Kina / Charles Bettelheim ; svensk övers.: Mats Svensson. – 1973
  Bettelheim, Charles. – Socialism och ekonomisk planering / svensk övers.: Mats Svensson ; fackgranskning: Bengt Johansson. – 1971
  Bettelheim, Charles. – Övergången till den socialistiska ekonomin / svensk övers.: Jens Nordenhök ; fackgranskning: Bengt Johansson. – 1970
  Breton, André. – Surrealismens manifest (1924) : Surrealismens andra manifest (1930) / André Breton ; [svensk översättning: Lars Fyhr]. – 1971
  Breton, André. – Surrealismens politiska ståndpunkt / svensk övers. [och inledning]: Lars Fyhr. – 1971
  Deutscher, Isaac. – Stalin : en politisk biografi  ; [svensk översättning: Aida Törnell och Håkan Arvidsson]. – 1972
  Hejzlar, Zdenek. – Prag i skuggan av Moskva : reformkommunismens uppkomst och nederlag i Tjeckoslovakien ; [svensk övers. från tjeckiskan: Lena Lindén]. – 1976
  Herzl, Theodor. – Judestaten / med inledning av Nathan Weinstock ; [svensk översättning: Sven Vahlne]. – 1971 – 1. uppl.
  Illuminati, Augusto. – Sociologin och klassbegreppet / svensk övers.: Göran Jacobsson. – 1970
  Mandel, Ernest. – Dollarkrisen / Svensk översättning: Håkan Sundberg. – 1973
  Mandel, Ernest. – Senkapitalismen. D. 1. – 1974
  Mandel, Ernest. – Senkapitalismen. D. 2. – 1975
  Poulantzas, Nicos. – Fascism och diktatur  – 1973
  Poulantzas, Nicos. – Politisk makt och sociala klasser  [övers. av Otto Mannheimer o. Sven Vahlne]. – 1970
  Rosmer, Alfred. – Moskva under Lenin – 1971
  Sartre, Jean-Paul. – Vad är litteratur? / Svensk övers.: Mario Grut. – 1970
  Trotskij, Lev. – Den permanenta revolutionen /Svensk övers.: Kenth-Åke Andersson. – 1973