Kunskapsestetik

När jag utbrister ”bra vetenskap” menar jag sånt som att upprätta kategorier som återspeglar egenskaper hos materialet, och framför allt att kunna renodla orsaksrelationer och samband i all deras komplexitet … men i det enskilda fallet råder slumpmässighet. På så vis förblir jag postmodernist eller åtminstone antideterminist.

Två faktorer spelar in: världens kontingens och kunskapens begränsningar (vars former är en aspekt av världens kontingens).

”Bra vetenskap” inte olikt ”Bra poesi”, faktiskt. Bourdieu/Benzécri t ex.

Radbrytningens makt

scan004

Sen länge förföljs jag av Olivier Cadiots översättning av Psaltaren, och av andra bidrag i det stora Bibelöversättningsprojektet i början av 2000-talet. Det finns en sån självklarhet i hur han (i samarbete med Marc Sevin) använder radbrytningarna för att skapa struktur. På svenska gör Eva Ribich samma sak i sina egna dikter.

Det blir sång av enkelheten. Kanske i brist på alla andra ledtrådar. Och jag tror att till och med sångpoeter som Paul Simon skulle kunna översättas till det här. Asymmetrisk parallellism istället för till exempel rim. Med ett ytterst känsligt öra riktat mot meningen.

Allt annat än uppstyckad prosa. Snarare vers. Röst. Förföljelsen består i hur bra det blir, helt obegripligt. Utan mönster?

Pamfletter efterlyses

Mycket av debatten och kunskapsspridningen på artonhundratalet ägde rum genom billiga pamfletter. Nedan några halvskarpa bilder från antikvariatsbokmässan, där uppsalaantikvariatet Thomas Andersson ställde ut guldkorn ur sin stora samling med koppling till arbetarrörelsen.

Och vad en undrar är om inte liknande grejer borde gå att göra med dagens spridningsformer, internet som är gratis. Svårigheten är hur det ska gå att skapa avgränsningar, format som motstår flödet och går att ordna i bibliotek. Det behövs uppfinnas en variant av den tryckta sidan som ser helt annorlunda ut.

ant9 ant8 ant7 ant6 ant5 ant3 ant2 antbok1

”Man vet inte om man själv hör dit”

imageSimone Weil ger svidande filosofisk kritik åt själva konstruktionen med politiska partier i en essä skriven några månader innan hon dog 1943 och nu utgivits som läcker broschyr av förlaget h:ström, i översättning av Thomas Andersson och med förstärkande och orienterande efterord av Mårten Björk.

”Om de politiska partiernas allmänna avskaffande” heter såväl essän som boken. Den är elektrifierande självständig.

Dom politiska partierna är en nödlösning för att låta folkets genomsnittliga klokhet som med nödvändighet blir självändamål, förtrycker sina medlemmar och demagogiskt skapar kollektiva lidelser. Så vill jag försöka sammanfatta hennes kritik, som dock går mycket djupare på grund av Weils omutliga stilkonst. Själva hennes sätt att skriva gestaltar det ”visshetens betvingande ljus” som hon finner har gått förlorat.

En överraskande antites är till exempel motsatsställningen mellan partierna och kulturtidskrifterna, som två alternativa sätt att verka i samhället. Om partierna är kristalliserade och rigida så befinner sig kulturtidskrifterna i ett flytande tillstånd: man umgås i dess kretsar, dessa ”på ett helt naturligt sätt skapade intellektuella miljöer”, på en skala från utgivare till tillfällighetsläsare. ”Men man vet inte om man själv hör dit; det finns ingen tydlig skiljelinje mellan innanför och utanför.”

Observera det perfekt använda semikolonet!

Som det heter i den gamla kabarésången av Holländer: ”Jag vet inte vilken jag tillhör: jag tror att jag tillhör bara mig själv.”

Det här är förstås en idealisering. Gudarna ska veta att det finns rigida kulturtidskrifter som kräver lojalitet och till och med är dogmburna. Och det flytande tillståndet kan uppstå även inom politiken, med spanska Podemos som aktuellt exempel.

Men tankemodellen är alldeles utmärkt för att granska och värdera kollektiva kunskapsformer, rörelser och religioner. Och även en påminnelse om vikten av att det finns kulturtidskrifter, i Sverige till och med med ansenliga statsbidrag: inte bara för det dom publicerar utan även för den intellektuella miljö dom skapar, där nya memer och nya sätt att samarbeta kan uppstå och få spridning.

 

Kritik och överblick

Är inte ett av grundproblemen med den svenska litteraturkritiken att det inte finns nån enda instans som återspeglar hela den faktiska utgivningen.

Den enda plats som ger någorlunda överblick är Svensk Bokhandels Vår- Sommar- och Höstnummer, där nästan alla förlags annonser samlas och innehållsförtecknas. Men också dom numren måste kompletteras med info från förlag som inte har råd att annonsera.

Ett annat alternativ är landets alltför få fullsorterade bokhandlar, och så förstås Bokmässan i Göteborg, där nästan allt exponeras.

Vad har det här med kritik att göra? Jo att osynligheten brer ut sig och tär på alla, inklusive dom som lider av att inte få reda på vilka böcker det kommit ut som dom skulle ha behövt.

Öknen växer, och oaserna har bara plats för en utvald skara. Slump, ideologi och populism rår över insläppet. Och naturligtvis även en massa gott omdöme.

En bok får ersätta många andra, som alltså hamnar i skymundan. Dom hade otur.

Och det här läget är inte schysst, vare sig mot författarna, förlagen eller publiken.
Beträffande den enskilda titeln, men också med tanke på den litterära offentlighetens kvalité.

Litteratur (eller konst, tänkande) uppstår i system, biotoper, skolbildningar, generationer. Dom olika termerna ger olika aspekter på samma fenomen.

Att just eftersom litterärt skapande är så ytterligt solitärt, så behövs det en gemenskap som kan definiera den enskilda verksamheten, för upphovspersonen och för den samtida läsaren.

En gemenskap i kontrast mot andra gemenskaper, skolbildningar, förhållningssätt; och detta är kontraster som bara fungerar synkront och inte äger särskild historisk beständighet – även om benämningarna ofta hänger kvar från tidigare epoker och på så vis ger ett sken av kontinuitet.

Kritiken behöver för överblickens skull tillgång till mycket rådata, många – i sig helt egenartade – pågående författarskap för att uppnå den relevanta skärpan och inte förfalla till klyschor.

Givet att vi just nu i Sverige har en sällspord litterär rikedom både vad avser närproducerat och import (=översättningar, deltagande i interantionella rörelser och projekt) så vore det inte alls för mycket begärt att få en kritik som kunde tala om för dom inblandade: upphovspersonerna, förmedlarna och publiken – vad det är som pågår, på ett sätt som det slumpmässiga urvalet inte förmår.

Att dom kommersiella dagstidningarna är fel plats för en sån ambitionsnivå står står klart, även om dom kommer att fortsätta ge viktiga bidrag under förutsättning att dom inte börjar låsa in sitt internetmaterial.

För vad som behövs är nånting som länkar vidare till allt som kan bidra till överblicken. Och jag ser det inte framför mig.

Här är några beställningar:
• Debatter om hegemoni och om vem som har rätt att uttala sig om vad borde förankras i dom konstnärliga praktikerna. Bli kritiska och inte ideologiska.
• Böcker och projekt som finns men ännu inte kommenterats borde finnas med på kartan redan från början, med ett slags medborgarrätt.
• Kritiken som sån borde få status av självständig konstnärlig praktik.
• Det svenska synkrona litterära systemet (och dess samarbeten med t ex konst och politisk aktivism) borde få en belysning på rätt nivå, med den överblick som historiska och internationella jämförelser kan ge.

För övrigt anser jag att personcentreringen borde förbjudas. Ett ansikte är en usel förpackning för en litterär gärning.

Esperanto

imageHamnar bredvid esperantisterna på Littfest.  Trevligt. Pappa och faster Berta var esperantister under den hoppfulla mellankrigstiden.

Jag kan inte dela andra språkvetares nedlåtenhet. Det finns en kraft i renodlingen av  grammatiken. Lånar en lärobok i demokrati och läser, det är ett perfekt ämne för esperanto med alla regler och distinktioner.

Drömmen om att allt ska kunna göras jämförbart.

Samtidigt som det förstås är oregelbundenheterna och motsägelserna som skapar liv och konkretion. I onsdags blev vi tvungna att ta reda på varför det heter styvmor. Det har ingenting med styvhet att göra, utan handlar om att bli över: samma ord som tygstuv.

I Hellquist får man veta att äldre indoeuropeiska språk saknar ord för ”styvfar” eftersom änkor aldrig gifte om sig.

Språket – både livsmateria och abstraktion.

Umami

Smaken umami är speciell eftersom den inte går att lokalisera fysiologiskt (var den äger rum) och även är hopplös att beskriva – litegrann som ”färgen som inte finns” hos Ingela Norlin. Det finns ett utmärkt kapitel om den i Jonah Lehrers bok om sinnena, hjärnan och litteraturen Proust Was a Neuroscientist.

Och just på grund av det här undflyende blir umami vagt symboliskt, kanske lite som nyromantikens blå blomma. (Eller den litterära etc strävan blir umamisk.)

umamiDärför är det lite chockartat att finna att Unilever säljer den på burk i kiloförpackningar. En känsla som påminner om att läsa recept för hur en skriver en bestseller.