Problem är bra

Trevlig eftermiddag om översättning på italienska kulturinstitutet igår, översättaren och översättarprofessorn Maria Cristina Lombardi i samtal med fyra kollegor från bägge språken. Lombardis huvudpoäng (som hon senare utvecklade i en föreläsning jag tyvärr inte kunde gå på) var att översättning utvidgar och utvecklar känsligheten för det egna språket.

Diskussionen handlade både om detta och om praktiska problem, och om varje översättares kringelkrokiga karriär. Alessandro (uppfattade inte hans efternamn) vittnade om hur boomen för det svenska efter Stieg Larsson har kastat om maktförhållandena, så att förlagen tävlar om hans tjänster. Därför föreslog han att översättarna borde skaffa sig bättre kunskap om bokmarknaden, för att bli mer jämlika med förläggarna.

Men en publikfråga satte igång mig särskilt: ”kan ni berätta om några specifika översättningsproblem”, varpå Olov Hyllienmark förklarade att den verkliga översättningen pågår på många nivåer samtidigt, och egentligen inte är vare sig problematisk eller genomtänkt. (Det här är ett ungefärligt referat; min italienska är så långsam att jag egentligen mest minns en svepande gest som Olov gjorde runt huvudet.)

Och det där gjorde att jag vaknade i morse med en replik jag borde ha sagt:

”Problemen i översättningsarbetet är egentligen vilopunkter i ett stort kaos. Medan en letar efter lösningen, vilket är mer lustfyllt än ångestframkallande, fortsätter resten av arbetet i det omedvetna.”

Riktig musik gör motstånd

Det var ett lotteri att välja skivor från Mississippi Records, hemmahörande i Portland, Oregon, när bolaget och några av deras artister igår besökte Rönnells antikvariat under sin Europaturné i en van med stora vita blommor på. Visserligen ett lotteri med vinst varje gång, eftersom allt dom gör är intressant; men det går inte att utläsa av dom sublimt fula skivomslagen vad det är för slags musik; däremot medföljer ibland fotokopierade förklaringar i A4-format. Att det handlar om vinyl behöver inte sägas, även om många titlar även finns som CD.

Skivbolagsdirektören berättade om hur han efter en misslyckad skolgång och diversearbete beslöt sig för att ägna sig åt det enda han var intresserad av: att ge ut gammal och ny musik på skiva. Succén kom helt oväntat; de mest konstiga utgivningar kunde sälja i tusentals ex. Lika plötsligt kom en nedgång 2009, i den ekonomiska krisen och därför att musikbranschen förändrades.

Musikbranschen – som var huvudämnet för Eric Isacssons långa föreläsning om det inspelade ljudets historia, med början i astrofysiken och slutet i nittiotalets glamour och personfixering, med helt underbara foton, ljudillustrationer och filmklipp, särskilt från de gyllene åren (enligt Isacsson) 1955-1963.

Särskilt intressant var hans konspirationsteori om vad som hände just därefter, när upproret kommersialiserades. Faktum är att Isacssons analys är nästan identisk med Boltanski&Chiappello när dom beskriver hur det kollektiva individualiserades och därmed lade grunden för nyliberalismen (i boken Le nouvel ésprit du capitalisme). Och på liknande sätt har hans känsla för kulturindustrins sluga metamorfoser genom kapitalismens kriser klart släktskap med Adorno.

Jag vet inte hur lärd Isacsson är, han kanske bara spelar begåvad slacker. Hur som helst lärde jag mig enormt mycket av hans presentation, liksom av uppträdandena. För det motstånd Mississippi Records ägnar sig åt är ju att göra den riktiga musiken tillgänglig, att registrera och ge ut den innan den blivit en vara. Rent bruksvärde utstrålade till exempel från Lori Goldstons kompositioner för solocello. Musiken som en urkraft som går rakt in i blodet.

Tryffel

Vill återfå känslan att verkligheten består av lager på lager, åtskilda, olika, men ibland förenade i varat, läs då den här boken, Agneta Enckells inte ett ord (jag är naken) (Schildt & Söderströms/Atlantis).

Det vita ljuset, minnena, samvaron, staden, lakanet, språket. Väldigt mycket vitt, inklusive dom många vita sidorna, och dom många sidorna med bara ett par ord högst upp. Men allt mynnar ut i (för det finns en rörelse, en rännilsflodbredd genom boken alltmedan allt samlas) några riktigt tunga dikter och en känsla av här, och sist en ort och ett datum: rom, den 20.3 2013.

Rom som är mor baklänges, och en mor som en gång varit i Rom, onåbar, och en farfar som diktade i Rom, och att ha varit i mor, ”förlossningen är den första skillnaden” och därefter finns det bara skillnader och hopgående i den mödosamma dikten, med den judiska historien bakom och döden och alla dom andra citaten.

En väv utan varp; bara: livet, skillnaderna, utan inbördes lager

vårt rum ligger öppet
för floden
och hemlighets-
strömmar som gör
yta och djup till ett
och detsamma,
i denna
smak
av tryffel

det kan nästan bara dikten åstadkomma.

Mörkrädd för TTIP

Just hemkommen från TTIP-seminarium på Utrikespolitiska Institutet, lika mörkrädd som för en månad sen efter seminarium om samma ämne. Huvudtalare var den amerikanske opinionsmätaren Bruce Stokes, medverkade gjorde också EU-byråkraten Christian Leffler.

Det förs som bekant förhandlingar mellan EU och USA om att definiera vilka krav stater kan ställa på företagen. TTIP omtalas som ett frihandelsavtal, men nyckelordet i diskursen runtomkring är ”standards” — närmast översättbart med ”mått”. Visionen är att bara reglerna definieras för vad politiken kan lägga sig i  kommer investerarna att börja ösa in pengar.

Att investeringsnivåerna är så låga idag beror med andra ord endast på ängslan för vad dom politiska beslutsfattarna kan ställa till, men med fasta standards kommer allt att bli annorlunda. Vi kommer att gå från en spekulationsekonomi till en ny industrialism.

Mycket av fokus i kritiken har riktat in sig på ISDS, den del av TTIP som handlar om företagens rätt att föra rättsliga processer mot stater som ändrar sin politik, till exempel efter ett regimskifte. Men såna åtal är redan praxis, lugnade oss Atlas Copcos styrelseordförande Hans Stråberg, det hör till – huvudsaken är att reglera samspelet mellan stater och investerare. Och de svenska fackförbunden, representerade av LO:s Susanne Lindberg Elmgren, vill helst lämna ISDS utanför diskussionen och istället åstadkomma en transparens så genomgripande att USA för första gången ratificerar ILO:s konventioner.

Mörkrädd alltså därför att politiken är på väg att för evigt reduceras till spelregler som inte får ändras, och alla verkar överens om att detta är jättebra, därför att det ska delas ut en massa investeringskapital så fort alla kommer överens. Fast det kommer nog att kännas lite nostalgiskt för oss alla att behöva stryka den fina formuleringen ”All offentlig makt utgår från folket.”

Antirasistisk mindfulness

Sociala medier sprider berättelser och länkar om folk som har ingripit på offentlig plats mot rasism, mobbing och hotfullhet. Läsningen väcker empatin, och tror jag ökar även vaksamheten och beredskapen när det dyker upp en situation. En kan kalla det ”antirasistisk mindfulness”. Kollektiva transporter skapar introversion. Om det finns en beredskap på att dåliga grejer kan uppstå riktas uppmärksamheten utåt, vilket är bra i sig. Jag kan försjunka i enorma tankekedjor, och nästan alltid till ingen nytta (det är mest ett försvar). Att iaktta runt omkring ger mycket bättre resultat också för dom inre processerna. Tråkigt om anledningen är att det finns verbala våldsverkare, men det handlar om en beredskap och inte om generell misstänksamhet. En beredskap som också styr in funderingarna på vad som är viktigt. Förmodligen också en förbipasserande löpsedel tolkas annorlunda i ljuset av sån vaksamhet.

När nu det börjar en EU-omspännande polisjakt på papperslösa i morgon den 13 oktober, kommer det också att påverka uppmärksamheten. Jag minns hur det var under REVA, en blev medparanoid och såg civilsnutar överallt. I ett annat blogginlägg ska jag återkomma till ny polisforskning.

Anti-SD-strategier

Glömde direktrapportera från seminarium i tisdags hos den fina diskussionsklubben Södersocialisterna. Göran Greider gästade och inledde och han framhöll att dom flesta som röstar på SD gör det av andra skäl än att dom är rasister. Därför måste vänstern erbjuda nånting mer än att bara haka på antirasismen, även om den i sig är nödvändig och en god kraft.

Sen blev det en bra diskussion, där påfallande många av dom som yttrade sig hette Göran – vilket också Monica Pourshahidi från Tro&Solidaritet syrligt konstaterade när hon inflikade perspektivet att väldigt många inte känner sig representerade av politiken, till exempel det låga valdeltagandet i Botkyrka.

Vad som istället växte fram i samtalet var strategier för att inte brännmärka SD utan istället beskriva och kritisera deras politik, ur klass- och könsperspektiv. Historikern Håkan Blomquist konstaterade kallt att dom är ett konservativt parti av klassiskt snitt, ungefär som gamla Högern.

(Och vem kan stå för att gilla nåt sånt?)

Fikat väntade, så allt hann inte bli sagt. På hemvägen tänkte jag två saker i förlängningen. Att vänstern kan bidra med att tillhandahålla en klassanalys åt antirasismen, och vice versa. Och att mycket handlar om att ta tillbaka upphovsrätten till välfärden. SD ger sken av att kunna återställa ett fungerande samhälle. Men det där är bara parasitär nostalgi, därför att vi som gjorde jobbet är dåliga på att ta åt oss äran.

Det här är förstås inga avancerade eller ovanliga tankar. Göran Rosenberg föreslår i en bok han skrev på engelska om hur det går till att vinna över väljare från högerextremismen att det är läge att göra välfärdsstaten till grundläggande nationalmyt.

Och Mats Wingborg har sen länge, bland annat i två folkbildande böcker, lanserat strategin att bekämpa rasismen genom att fokusera på politiken.

I En röst på SD är en röst på högern – om varför arbetarklassen bör sky Sverigedemokraterna (förlag: Katalys) beskrivs med statistik, citat och analyser deras verkliga politik och vem den gynnar.

Men argumentationen har också en intressant undertext; nämligen att föreslå tanken att främlingsfientligheten mest är en politisk strategi, även om många i partiet tar den på allvar och säger och gör vedervärdiga saker.

I sin diskussion av vad som är SD:s kärna presenterar Wingborg i slutklämmen följande prioritering:

… den ideologiska kärnan består av en nationalkonservativ dröm om ett auktoritärt och enhetligt samhälle. I ett sådant perspektiv skulle kritiken mot invandring och mångkulturalism snarare vara politiska medel underställda ett politiskt mål.

Det är en rimlig tanke. Högerpopulismen behöver en fiende av lägre stående sort, men vilka som drabbas kan variera över tid och plats. Dessutom är främlingsfientligheten oftast så känslokall och grund, liksom inte riktigt på allvar. Även om de som utnyttjar den leker med elden och kan frammana monster och atrofiera hela demokratier.

Auran återfunnen!

Utställningen Skulptur efter skulptur på Moderna museet är genial både därför att en blir kär i vart och ett av dom tretton verken och därför att dom genom att tas hit på riktigt genomgår en förvandling från bild till kropp.

Michael Jackson och hans apa blickar ut över en annan Jeff Koons-skulptur, "Balloon Dog (Red)" och på golvet "The New Beetle" av Charles Ray: obs hur oskyddad den står.

Michael Jackson och hans apa blickar ut över en annan Jeff Koons-skulptur, ”Balloon Dog (Red)” och på golvet ”The New Beetle” av Charles Ray: obs hur oskyddad den står.

Läser en i böcker och tidningar om Katarina Fritsch, Charles Ray och inte minst Jeff Koons står det skandalösa i förgrunden, att de vänder upp och ner på konstvärldens och kulturens hierarkier genom att utgå från massproducerade föremål och former.

Men när dom väl står där är det omöjligt att inte relatera till dom. Deras fulländning återger dom den aura som annars sägs ha gått förlorad under moderniteten. Materialen och detaljarbetet blir oemotståndligt meningsfulla, ja gåtfulla. Det uppstår ett otidsligt ögonblick, som förstärks av det enormt generösa utrymmet och av att endast två verk är inglasade eller på annat sätt avspärrade.

Två verk av Katarina Fritsch.

Två verk av Katarina Fritsch: ”Madonnenfigur” och ”Elephant”.

Skulptur av Charles Ray: "Young Man".

Skulptur av Charles Ray: ”Young Man”.

Ett högst minnesvärt ögonblick, och för Moderna Museet en återknytning till deras stoltaste historia, Duchamp och den amerikanska popkonsten. Och ett ögonblick som aldrig kommer att gå på turné. Endast på Skeppsholmen fram till i januari träffas dom verk som curatorn Jack Bankowsky önskade sig, i exakt dom versioner som föresvävade honom när han gjorde en skiss i en pappkartong för några år sen.

Internetåldern är ingen förfallsperiod

Den tyske filosofen Byung-Chul Han utkom fjol för första gången på svenska med en liten bok om hur vi stressar ihjäl oss på grund av inre krav som gör var och en till ett arbetsläger. Jag skrev om den tillsammans med om en bok av Tiqqun.

Nu fortsätter han i ytterligare en liten läcker bok (I svärmen, översättning Ola Wallin, Ersatz) med att skriva om läget efter den digitala revolutionen, utifrån en ganska gammaldags modernitetskritik. Dialogpartnerna är gestalter från förra seklet: McLuhan, Barthes, Flusser, Schmitt … och den återkommande poängen är att deras kritik och/eller hyllning av informationstekniken har överträffats på sätt de inte skulle kunna drömma om.

Samtidigt är Byung-Chul Hans kritik av samtiden rejält moraliserande, han beskriver ett förfall som gjort att gillaklick ersatt handling, transparens utplånat alla hemligheter. Han anropar ett ”vi” som försjunkit i letargi och narcissism, men utan att åberopa nån möjlig frälsning ut ut det läget.

Uppgivenheten väcker till slut protester i mig, och det kanske är det som är meningen.

Byung-Chul förutsätter till exempel att en identitet på nätet är ett falskspel, och att den tränger ut en sannare, hemligare identitet. Men skulle det inte lika gärna gå att säga att utprovanden av olika identiteter, gärna inbördes konfliktande, är ett sätt att förfina det privata, det egna, ja och kommunicera det. Det finns många som går helt upp i sin nätidentitet, men snart slår dom över till nånting annat, eller förändras, glider över gradvis till att vara nån annan. Nuet har också en diakronisk dimension.

I många av mina kontakter via internet, särskilt med folk jag aldrig har träffat live, anar jag en svävning mellan olika varanivåer. Den en försöker vara har en botten i nånting hemligare, som också det går att dela, att känna igen.

Att vara nån och slippa stå till svars för det i dom dagliga rutinerna: själva ansträngningen lämnar också ett avtryck av vem en har varit. Litegrann som en skådespelare. Dom kan vara genomfalska, och då blir det tråkigt, men dom kan också vara verkligare på scen än i verkligheten därför att rollgestalten får ett förflutet, ett omedvetet.

Byung-Chun verkar tro att det omedvetna har utplånats, att allt är upplyst in i minsta vrå, och förenfaldigat.

Att han ser det så beror på att han betraktar utifrån. Han skriver med en typisk formulering: ”Numera har man ett fanatiskt, nästan tvångsmässigt förhållande till den egna apparaten. Också här slår friheten över i tvång.” (sid. 49) Vad som beskrivs här är den fysiska relationen mellan människa och maskin, subjektets underordning till teknologin.

Men vad som egentligen sker är fortfarande en hemlighet. Jag har inte en aning om vad den andra människan framför sin skärm är uppkopplad på, och med vilka intentioner, vilka forskningsdjup. Det kan dyka upp grejer som är helt omstörtande, precis som på ett rikt bibliotek eller i mötet med riktiga människor. Grejer som rör vid det egna varats grundvalar.

På väg hem från julaftonsmiddagen läste jag under bussresan en rapport från förberedelserna kring det tredje vatikankonciliet och en intervju med påven Frans om vilka dogmer och praktiker som är historiskt bestämda och kan omförhandlas, till exempel att påven måste vara av mankön.

Det var fejk. Det var en välinformerad satir. Men det satte igång hemliga processer i mig som likafullt påverkade min uppfattning av min plats i världen, och gjorde mig julupprymd. Och nånting av det där stannade kvar.

Men det enda Byung-Chul Han hade kunnat se om han befunnit sig på 611:an hade varit en människa djupt försjunken i en skärm. Och med hjälp av NSA och medicinsk mätutrustning hade han kanske kunnat konstatera att jag befann mig i ett tillstånd av att bli lurad.

Vad som egentligen hände faller däremot utanför hans beskrivning. Det har jag ju egentligen inte ens reda på själv än. Sanningen är en pågående process mellan intryck utifrån, tillfälliga ställningstaganden och ett långvarigt reflexionsarbete.

Därför läser jag hans bok två gånger, först stimulerad, sen kritisk. Därför skriver jag ner mitt bemötande och internetpublicerar det.

Byung-Chul proklamerar att anden är död; jag tycker snarare att den har väldigt mycket mer att göra nuförtiden, att arbetet med att skilja vad som är från vad som synes vara blivit mycket mera spännande.

Hos alla finns en strävan, en önskan; ja flera strävanden och önskningar, ofta motstridiga. Och det är dom kritiken kan frilägga, istället för att moralisera. Långsamt frilägga, dialektiskt. För samtidsmänniskan är inte generaliserbar. Lika lite som forna tiders människor.

Ännu en betydelse av ”kritisk”

Jag menade inte att den kritik som skrivs och publiceras är sämre än förr. Men den är undanträngd av nöjesjournalistik, trendbevakning och personporträtt. Och därför har den förlorat kraft som helhet, och inflytande. Kritiken som kollektivum. Eller med en ordvits: den kritiska massan har inte uppnåtts.

Wikipedia säger (141005):

”Kritisk massa är i sin ursprungliga, fysikaliska, betydelse den massa som krävs för att en kedjereaktion skall kunna vidmakthållas i en klump fissilt material och en kärnexplosion äga rum.
Den kritiska massan är egentligen inte en ren materialegenskap, utan beror starkt på vilken geometrisk form materialet har. Den form som ger minsta möjliga kritisk massa är den av en sfär. För kärnreaktioner kan detta ytterligare förstärkas genom att omge sfären med neutronreflekterande material, såsom beryllium eller wolfram.
I överförd betydelse syftar kritisk massa på ett antal eller en kvantitet av någonting som är nödvändig för att en viss process ska kunna vara möjlig. Det kan till exempel vara ett minsta antal personer i en grupp för att en aktivitet ska hållas. Jämför till exempel cykelevenemanget Critical mass.”

Med andra ord att den enskilda kritiska texten blir en solitär. Bara en sån sak som att många böcker bara får en enda recension. Däremot dom som upphöjs till att vara intressanta (och av vem??); där uppstår ett surr, en inbördes reaktion, en dialog.

Kröningen

Ska sälja in ett halvfärdigt diktöversättningsmanus och inser att tystnaderna inte finns med än. Det är en väldigt märklig del av arbetet. Att ta bort bullret och sätta dit tystnaderna. Att genom att arrangera om det som syns låta det som inte hörs framträda tydligt i tiden och laddas med mening. På detta stadium finns dom där bara för mig, inte för nån annan.

Regi: läsaren. Om nya Ouzounidis-boken

Christina Ouzounidis nya drama har slutat ange vem som för ordet. Dom kallas inte ens längre 1 2 3. Men att det är fråga om repliker som följer varann linjärt är tydligt. Inte minst tack vare hennes lilla specialité. Att med ett snedstreck / mitt i ange när nästa replik ska börja, medan den föregående ännu fortsätter.

Därför måste en läsa boken Spår av Antigone (Modernista) genom att samtidigt själv ange vem det är som talar, och från vilket perspektiv. Det simultana regiarbetet gör läsningen ännu mer spännande och ännu mer ruskig.

Det handlar om en liten flicka som utnyttjas sexuellt av en äldre man. Och om en vuxen kvinna som kanske minns detta. Och om omgivningens reaktioner och ovetenhet.

Överlagrat är berättelsen om Antigones frihet när hon trotsar lagen och begraver sin bror. Ouzounidis kännemärke att väva samman dom antika berättelserna med våra egna ickeberättelser.

Men allrafrämst en bok om rädslans primat. Om hur erfarenheten föregår händelserna och formar oss, deformerar oss, därför att vi allra först blivit rädda. Eller ”vi”; detta är först och främst, åtminstone på pappersytan, en flickberättelse, om hur flickor tuktas. En central replik lyder så här:

Du misstar dig. Han våldtar inte. Härskaren våldtar inte. Han ristar skräck i köttet för att få behålla makt.

Jag önskar många att få läsa denna eminenta maktanalys. Av feministiska skäl, men också därför att den ringar in nånting allmänt angeläget: det obestämda hotets politiska makt, dess makt över politiken. Vi är alla små flickor.