Träning

Min olyckliga kärlek till musik, matematik, filosofi m m gör mig i alla fall till en bättre människa, och förmodligen även till en bättre skriftställare. Själva ansträngningen översätts; jag känner hur det tillkommer nya synapser, vars slutgiltiga specialisering återstår.

“Tittandet stör min koncentration”

Bertien van Manen och Nan Goldin har ett liknande arbetssätt. Dom infiltrerar folks liv och tar en massa bilder som dom sen drar sig undan och framkallar och gör kopior av och väljer ut till böcker, utställningar eller bildspel. Dom blir vänner med folk och miljöer först – van Manen lärde sig ryska för att sen vistas många år i Sovjetunionen, man förstår att KGB gav henne en överrock; Goldin levde ut så hårt med sina vänner att hon inte kommer ihåg att hon tagit många av diorna och måste rengöra dem från ett tunt lager åttitalskokain innan visning.

Bägge uppträdde på Landskrona fotofestival och var mycket olika till sättet och graden av svartsynthet. Men närmade sig varann påfallande genom en anti-hållning: Att bilder inte uppstår i medvetandet utan i samspelet med andra. Först efteråt kan en se vad det blev. Och bägge är starkt emot digitalkameror; Goldin hävdar till och med att dom har dödat fotografikonsten. Van Manen åker omkring i världen med ett halvdussin billiga analoga kameror, fotar gärna med tydligt blixtblänk och väljer gärna ut överexponerade eller skymda bilder som andra skulle ha trashat automatiskt. Överhuvudtaget var hennes förmåga att fortfarande mitt på scen verka överraskad av de egna bilderna en upplevelse i sig. En del har till och med andra tagit med kameror som legat framme.

Bilder uppstår för bägge således inte i nuet utan i urvalet, kombinationerna och bearbetningen. Först då blir dom bärare av ögonblick som sammanfattar levnadsvillkor och meningssökande. Liv och meningsbyggande med dom medel som står till buds.
Att den enskilda bilden upphöjs i efterskott och offentliggörs i ett sammanhang är en livsbejakande gest. Inte när den tas, först när den ges. Och hur förtvivlat livet än är som skildras.

Medvetandet har inte tillräcklig kapacitet vare sig för varseblivning eller för lagring. Det krävs efterbearbetning överallt. Konsten lär oss att ha levat. Eller hur ska annars det starka igenkännandet av helt främmande villkor förklaras, än som att Goldins och van Manins levda estetik säger nånting viktigt om erfarenheten överhuvudtaget. Att den måste bearbetas. Bland annat genom igenkännande i främmande världar under trygga kontrollerade omständigheter.

Bortom originalet

Landskrona fotofestival är mycket inspirerande. Men först bara en alldeles särskild grj.

I den stora turkiska utställningen, dominerad av giganten Ara Güler, är det en stor avdelning med Lütfi Özköks författarporträtt. Och dom visas jämte kontaktkopiorna. Så att en både kan jämföra med bilder från samma tagning, ofta helt olika i stämningen, och kolla vad som hänt i mörkrummet. Kraftiga beskärningar, reducering av bakgrunderna till geometieka mönster och motsvarande accentuering av kontraster i ansiktet.

Kort sagt porträttet som en balansakt mellan ansiktet, dess infattning i grått och vitt, och så det där specifikt özkökska, att författaren verkar befinna sig hos den hen riktar sig till när hen skriver, med en blandning av jämlikt tilltal och nödvändig förställning. En hypokritisk kommunikation, dikterad av den omständighet att vissa är diktare. Och framtagen genom omsorgsfull reduktion till öppenhet. Här Pasolini, de allra sista fotona i hans liv:

image

Skyddsomslag och finomslag

Apropå bokomslag (se gårdagens inlägg) kommer jag att tänka på Magdalena Grams avhandling om Akke Kumlien, det torde ha varit i 90TAL jag skrev om den. En fantastisk historia om hur den store konstteoretikern (boken om oljemåleri lär fortfarande vara högst giltig) hade ansvaret för att göra Norstedts sobra kalligrafiska omslag, där den enda tillåtna dekorationen var en liten ranka eller sköld, som då var mycket underordnad texten.

Problemet var bara att ett nytt säljtänk bredde ut sig då på fyrtiotalet: det gällde att tävla om köparnas uppmärksamhet i bokhandelsfönstret. Vilket ledde till att de lågmälda böckerna fick grälla skyddsomslag, och om jag minns rätt (har inte kvar den vackra boken) ledde konflikten till att Kumlien sa upp sig.

Den här berättelsen dyker upp hos mig ibland som exempel på att boken har dels en varuform, dels en estetisk form, och att det i dom fall där kompromissen med skyddsomslag inte finns till hands uppstår en dragkamp mellan bägge kraven; boken tjänar två herrar: läsaren och köparen.

Samma struktur finns kring en teaterföreställning. Först ska en lockas dit, i konkurrens med allting annat. Sen går ridån upp och redan första intrycket av scenbilden, de första scenerierna, ljuset, ger en helt annan instruktion om vad en som åskådare har gett sig in på.

Och förmodligen motsvaras antagonismen mellan skyddsomslaget och finomslaget även av två slags kritik – eller rättare sagt av bok-/författarpresentation vs. kritik.

Apropå bokomslag

Bloggen Bearbooks gör i en av sina många internationella spaningar en skörd av bokomslag som innehåller bilder av bokomslag.

Och det har verkligen skett ett omslag. Allt mindre är den yttre formen en förpackning, och alltmer en introduktion till innehållet, beträffande enskilda titlar och hela serier. Åtminstone vad beträffar dom böcker som har ett innehåll. Ta t ex Versos serie med radikala tänkare, dess sobra upproriskhet.

Michael Bhaskar var väldigt noga med den yttre formen i sitt föredrag på konferensen om bokens framtid i Stockholm i försomras, The Next Chapter, som snart får en fortsättning i Malmö (på fredag) och i Göteborg (under Bokmässan). Han använde bokhistorien som argument för att lyfta fram att läsandet börjar med hur boken/bokserien presenterar sig.

Tack vare Linnéa Erikssons översättning av Algeria (mer om den senare) fick jag ett återfall i Kathy Acker och blev tvungen att köpa hennes tre böcker som finns på svenska, i utmärkt översättning av Nina Lekander.

ackeromslag Och då aktualiserades tacksamheten gentemot förlaget AWE/Gebers och i synnerhet mot redaktören och formgivaren Bernt Danielsson. Snacka om att göra ett särpräglat urval ur den modernistiska litteraturen och sen även ge alltsammans ett lika spretigt som sammanhållet uttryck.

Bernt Danielsson var särskilt förtjust i att leka med kopieringsapparaten och röra på bilderna under scanningen så att dom blev underligt utdragna. (Det har min vän C-G berättat.) Här är ett exempel. Just den gesten känns som ett slags praktisk modernism, en illustration av vad prosan förmår åstadkomma:

ackerinlagaFör övrigt nämner jag Bhaskar även i den här recensionen i Nya Argus av Bernt-Olov Anderssons underbara bok om verktyg.

 

 

15 augusti

brukade vara hemvändardagen. Från ljudmattan, träden och vindarna på landet till stillheten inne i stan. Ett byte av proportioner, en omställning av perceptionen; sånt som att det ekar från stenväggarna inomhus, sånt som att bensinmackens betongformer ännu inte är självklara utan framstår i ett par dar lika vidriga som dom egentligen var.

Men den största övergången var från en asocial tänkartillvaro till dom sociala sammanhangen. Från kontroll till samspel på villkor som andra satt upp, som ingen satt upp. Regler som ändrades vartefter åren gick och kropparna förvandlades. Varje skolstart har en kärna av osäkerhet –som om lottdragningen gjorts om.

Mina somrar samlade abstrakta tankar utan nånting som helst filosofiskt i närheten (utom mänskorna förstås), just därför att dom kunde få pågå ostörda i dagar, veckor. Jag kunde filosofera med hyvelbänken, med vattenhjulet, med stensamlingen. Och dom där mönstren finns kvar inom mig än i dag och kan komma till användning i samhället.

Skillnaden mellan sommar och resten är därför väldigt meningsfull för mig, och man kan säga att uppdraget är att internalisera sommaren för att göra den användbar jämt. Samma tanke som i skolavslutningspsalmen: vi ska ta till oss det vackra i djupet av vår själ, för att sen när tillfälle ges kunna omsätta det i handling. Och söka upp eller skapa såna tillfällen, och öva upp en inre beredskap: särskilt viktigt under dessa första, tomma, oskrivna stadsdagar, innan alltsammans börjar, att ge sig själv tid att bearbeta sommarens långa dröm, att låta dess skörd sjunka in i minnena, i handlingsmönstren, i framförhållningen för att när så behövs och är tillåtet tänka annorlunda.

Poetiska existensmaxima

Förläggaren, översättaren och författaren Jonas Ellerström gör en oförliknelig insats för hur den svenska poesin ska uppfattas med boken Under tidens yta. Konceptet är att välja ut 70 svenska dikter från 1900-talet, dikter som av nån anledning inte nått in ända upp på parnassen, och sen i inkännande och väldigt tankerörliga små texter presentera författaren, den litterära tidsandan och diverse kuriosa.

Jag, som inte är helt obevandrad, hittar minst ett dussin författare jag vill läsa mer av. Och upprättelser av såna jag tycker behöver det, till exempel Tyra Norrmann som gav ut en enda bok 1932 och blev kåsörernas offer.

Men Under tidens yta gör mer än att bara dra ombord enskilda. Den föreslår genom själva sin hållning en mycket mer befriande inställning till frågan om det litterära urvalet, till “kánon”. Att eftervärldens institutioner lyfter upp vissa författarskap, och nästan alla dom är bra; men det är den enskildes uppdrag att gå udenom och skaffa sig en egen samling, med sned utsikt över parnassen. (I förlängningen rymmer det där nästan en etik för privilegierade.)

En annan värdefull aspekt är själva urvalet,  vad som lyfts fram, dom olika slags bedömningsgrunder som redovisas. Ellerström blottar en personlig estetik, som jag känner mig djupt befryndad med.

Man kan kalla den “poesi som existensmaximum”.

Grundvalen för den estetiken är att poeten genom sitt språkarbete till slut kan nå fram till beskrivningar med överraskande förklaringsvärde av sin egen livssituation. “Allt annat var bara förberedelser”, som Rilke skriver om kärleken.

Så beskrivs Gulli Lundströms – Ellerström ska ha extrapoäng för att han lyft fram så många märkliga kvinnliga poeter, några av dem med undertexten att de borde befordras till den officiella litteraturhistorien – utveckling under 1950-talet med orden:

…i de två närmast följande diktsamlingarna förenas formskickligheten med en alltmer personlig och intensiv gestaltning av existentiell utsatthet.

Alltså hantverket å ena sidan, livet å den andra. Eller en vill nästan säga “främlingskapet” istället för bara livet. Och dom där två kan förenas i ett litterärt existensmaximum och på så vis äga bestånd. I väntan på att upphittas av nån framtida samlare som beslutat sig för att inte bara hålla sig till standardsortimentet.

Wennemo börjar i medeltiden

Irene Wennemo är en av de bästa samtidskommentatorerna, som förenar akademisk stringens och överblick med politisk intelligens. När regeringen fråntog henne uppdraget som utredare av socialförsäkringarna kunde hon skriva en bok istället: Det gemensamma. Om den svenska välfärdsmodellen (Premiss förlag). Och den är väldigt läsvärd, av flera skäl.

Huvudtanken är att den svenska välfärden (och ”den nordiska modellen”) har djupa rötter i hur samhället var organiserat på medeltiden, med socknen som den självstyrande grundenhet som garanterade innevånarnas trygghet och organiserade samarbete. Och det där höll i sig långt in på nittonhundratalet, också de statliga välfärdsreformerna verkställdes på kommunal nivå. Det fungerade väl, och den lokala basen gav legitimitet åt välfärdspolitiken.

Wennemo skildrar de politiska processerna bakom reformerna, och visar att föreningsformen alltid är starkt närvarande, också i hur politiken genomförs. Socialförsäkringarna till och med bygger i hög grad på spontant uppkomna föreningar och kassor, som gradvis inlemmades i statsapparaten, tills de på sjuttitalet ”myndighetifierades” och därmed förlorade den lokala förankringen.

”Sveriges arv av självstyrande kommuner med en deltagande demokrati fortplantade sig in i modern välfärdspolitik.” (sid 216)

Jag vet inte, och kan inte utläsa av källhänvisningarna, i vilken grad denna historieskrivning, som börjar med ändrad familjestruktur och högre giftermålsålder efter digerdöden, är Wennemos egen uppfinning. Men den är sannerligen politiskt relevant, och har samma historiska omfång som den italienske rättshistorikern Ugo Mateis försvar av det gemensamma (som inte nämns, men är mycket relevant). Elinor Ostroms samhällsfilosofi kring ”allmänningen” åberopas flitigt, liksom mycken annan intressant samhällsvetenskaplig forskning.

En annan stark sak med bokens upplägg är att varje kapitel – de olika delarna av välfärden presenteras en efter en – avslutas med en samtidsanalys i helt annat tempo, som tecknar vidden av vad som gått förlorat, men kanske inte för evigt. Möjligheten finns ju faktiskt kvar att vi själva börjar organisera oss igen, och på så vis åstadkommer motmakter. Föreningstraditionen finns kvar och lever vidare, kanske som politiskt föredöme. Eller för att citera en av de många hissnande poängerna:

Vägföreningar i sommarstugeområden skulle aldrig komma på idén att alla tomtägare skulle få en check för att handla upp underhållet av sin egen lilla bit av grusvägen som slingrar sig mellan stugorna. (sid 279)

Jag tänker mycket på det där, som har lyfts fram av Bo Rothstein och även dyker upp i Ola Anderssons senaste bok om bostadspolitik, att vår tid borde kunna bli en guldålder för kooperativa lösningar, att gå samman och låna pengar för att bygga upp nånting som medlemmarna har gemensam kontroll över, men som inte har kapitalistiska målsättningar.

Historieskrivningen är alltså att föreningen är Sveriges grundläggande politiska princip, men att den myndighetifierades och därefter blev ett enkelt rov för nyliberalismen, principerna och verksamheterna kunde utförsäljas. Men det blir vårt eget uppdrag att omsätta dessa nya perspektiv i praktisk motmakt.

En väldigt bra poäng i samtidsanalysen, som borde höras vida omkring, är till exempel att arbetslösheten har ändrat karaktär på ett sätt som ersättningssystemen inte klarar av. De drabbade är inte de som förlorat sitt arbete, utan de som ännu inte kommit in på arbetsmarknaden, de etableringsarbetslösa. Om vi börjar tänka friskt, vad skulle samhället kunna göra för dem, istället för att jaga dem med blåslampa ut i underbetalningen?

Jag avslutar med en skön paradox som återkommer på flera ställen. Eftersom boken är tematiskt upplagd så att varje kapitel kan läsas för sig finns det gott om upprepningar. Men det gör ingenting. Exemplet handlar om Gustav Möller, socialministern, som var mycket emot statlig styrning och verkade för decentralisering, ofta i strid med partikollegorna:

Möller använde i sin argumentation för de sociala reformerna den stigmatiserande fattigvården som ett avskräckande exempel. Den ställdes i kontrast till de sociala rättigheter som skapades under hans tid som socialminister. Samtidigt drev han linjen att införa en styrningsmodell av välfärdspolitiken som påminner om styrningen av den kommunala välfärdspolitiken före industrialiseringen. (sid 195)