Tryffel

Vill återfå känslan att verkligheten består av lager på lager, åtskilda, olika, men ibland förenade i varat, läs då den här boken, Agneta Enckells inte ett ord (jag är naken) (Schildt & Söderströms/Atlantis).

Det vita ljuset, minnena, samvaron, staden, lakanet, språket. Väldigt mycket vitt, inklusive dom många vita sidorna, och dom många sidorna med bara ett par ord högst upp. Men allt mynnar ut i (för det finns en rörelse, en rännilsflodbredd genom boken alltmedan allt samlas) några riktigt tunga dikter och en känsla av här, och sist en ort och ett datum: rom, den 20.3 2013.

Rom som är mor baklänges, och en mor som en gång varit i Rom, onåbar, och en farfar som diktade i Rom, och att ha varit i mor, ”förlossningen är den första skillnaden” och därefter finns det bara skillnader och hopgående i den mödosamma dikten, med den judiska historien bakom och döden och alla dom andra citaten.

En väv utan varp; bara: livet, skillnaderna, utan inbördes lager

vårt rum ligger öppet
för floden
och hemlighets-
strömmar som gör
yta och djup till ett
och detsamma,
i denna
smak
av tryffel

det kan nästan bara dikten åstadkomma.