Kunskapsestetik

När jag utbrister ”bra vetenskap” menar jag sånt som att upprätta kategorier som återspeglar egenskaper hos materialet, och framför allt att kunna renodla orsaksrelationer och samband i all deras komplexitet … men i det enskilda fallet råder slumpmässighet. På så vis förblir jag postmodernist eller åtminstone antideterminist.

Två faktorer spelar in: världens kontingens och kunskapens begränsningar (vars former är en aspekt av världens kontingens).

”Bra vetenskap” inte olikt ”Bra poesi”, faktiskt. Bourdieu/Benzécri t ex.