Han bidrar med hoppfullhet

Staffan de Mistura, som leder FN:s fredsarbete kring Syrien, tror att tiden är mogen för att den process ska börja som leder till en politisk lösning. Han känner igen mönstret från andra konflikter, och förutsäger att den militära aktiviteten från alla inblandade kommer att öka därför att alla vill skaffa sig så bra position som möjligt inför förhandlingarna.

När de Mistura framträdde på Utrikespolitiska Institutet i fredags passade han på att framhålla att Sverige ska vara stolta över sin generositet, och påpekade att han själv kom hit som politisk flykting under andra världskriget.

Han är alltså övertygad (det är hans roll att vara hoppfull) om att diskussioner mellan parterna kommer att inledas efter årsskiftet som syftar till en ny konstitution som kan leda fram till fria presidentval och parlamentsval i Syrien under 2017. Det förutsätter att regimen blir mindre rigid och att oppositionen kan samla sig runt en gemensam plattform: efter femtio års enfamiljsstyre finns det ingen demokratisk tradition.

Intra Syria Consultation är namnet på den process som ska börja i januari: en inomsyrisk rådfrågning.

Och de Mistura verkar ha många saker klara för sig på förhand. Kvinnorna ska vara med, också om de inte nomineras av olika organsisationer. Och återuppbyggnaden av civilsamhället ska börja omgående, ett slags Marshallplan: det internationella samfundet måste visa att man tänker stanna kvar, för att på så vis skapa hopp.

Vad beträffar förhandlingarnas innehåll räknade han upp ett antal punkter där alla kommer att vara överens, både de syriska stormakterna och de internationella intressena: Syrien ska förbli ett land; Daesh ska bekämpas bort; det finns ingen militär lösning; och Syrien måste förändras – det får inte bli som förr.

Alltsammans låter väldigt ambitiöst i denna fruktansvärda situation. Men det kändes uppfriskande att få det här perspektivet. Staffan de Mistura höll upp sin hand: ”Den här har skakat hand med Milosevic, Idi Amin och alla möjliga diktatorer. You have to make a difference.”

På tisdag den 1 december kl 12 sänds seminariet och frågestunden i SVT.