En lista över vad vi försvarar

fascismposterDen här checklistan dök upp i Facebookflödet, och jag tänkte skicka den vidare. Men först kollade jag upp den, och ett mycket kritiskt blogginlägg slog fast att upphovsmannen, Lawrence Britt, inte var en fackhistoriker utan en skönlitterär författare som hade skrivit en roman om ett framtida fascistiskt USA.

Vidare gick ”The Right Stuff” igenom punkterna och framförde en genomgående invändning att dom var för lite specifika, och bara fångade allmänna företeelser i alla tider, inte fascismen.

Men att jag tyckte listan var bra och användbar berodde inte på dom enskilda punkterna, utan på att dom bildar ett system.

Mönstren är arkaiska och fångar väl dom flesta forntida högkulturer sen Babylon. Där skulle ingen ens fatta vad Lawrence Britt var ute efter. Men dom hänger samman därför att dom aktivt negerar tanken om alla människors lika värde och rättigheter. Dom anger vad som går förlorat när staten blir ond. Och dom hänger också samman genom att visa att rättigheterna stöttar varandra: försvinner en är dom andra mycket värre ute.

Negationen av demokratin transporterar oss tillbaka till forntiden. Vad den regressionen sen kallas är mindre viktigt. Fascism är en instruktiv term, bara den inte inskränks till regimer som själva kallar sig detta.