Eduardo Galeanos historiesyn och

hur den omsätts i en litteratur som bara består av berättelser. Eller en berättelse med oändligt många variationer.

Individens mod. Folkets uppror. Uppfinnandet av samhället. Allt detta uppstår av sig självt gång på gång och slås ner med våld lika fort.

Bra läsning när man vill blicka tillbaka på välfärden. Och förbereda sig för våldsregimen.