Prosa

Kan inte uppdraget formuleras som så: Att översätta viktiga grejer i flödet—läsningen—livet till god prosa. Och då verkligen lägga sig vinn om prosan som medium, så att den kan registrera likheter och distinktioner med alla de resurser den äger; inte minst innebär respekten för syntaxens resurser ett aktivt arbete för att inte dras ner i färdiga tyckanden. Genomtänkta satsfogningar och pigga adverbial ger bärkraft inifrån språket.