Hur fort går det inte …

… att en nyhet blir viral och rör upp kommentarer så att minnet blir outplånligt även sen fakta ställts till rätta.

Det finns en omedveten dimension i vad som blir spritt. En bräsch i censuren. Ett tillfälle att säga vad som inte får sägas.

Här är Mediernas bra men sorgliga reportage om den föregivna masskönsstympningen i Norrköping. Slarv blir en världsnyhet, som det verkar utanför lokaltidningens ansvar. Dom är till och med lite stolta:

Men det behövs ett nytt slags prövning. 1. Är det sant? 2. Vad är den omedvetna berättelsen? (Ja det finns många mediekritiska checklistor, men det här är ett trevande tillägg.)