Memoarer

”Jag närmade mig dikten av kallelse, lockelse – men med inställningen att den vore en gåta som skulle besvaras. Sen fann jag att den var ett multidimensionellt objekt, öppet för ömse användningar, kontemplativt, över tid; olika infall. Nu grunnar jag mest över dess oförutsägbara verkningar, inte bara i språket.”