;

Avfärdandet av författare, tankeströmningar, revolutioner, katastrofer … på grundval av rykten och befläckande associationer, ej efter egen kunskapsinhämtning eller läsning ; det har helt enkelt blivit nödvändigt att hushålla med sina engagemang, och alla svepskäl som underlättar sorteringen emottas tacksamt av medborgaren, eller ska vi kalla henom motborgaren?