;

Nu är vi fria att se politiken som enbart språk; och därmed också fria att definiera en politik för dom som det språket utesluter.