;

Metafysik är övertygelsen om att nånting existerar därför att det råkar finnas ett namn på det; antalet möjliga metafysíker är följaktligen nästan oräkneligt.