OK

Det totalitära samhället är redan installerat. Det enda systemen väntar på är avskaffandet av den demokratiska och medborgerliga kontrollen över vem som har tillträde vart.