Bondepraktika

“I en karg trakt som vår
motsvarar en dag om våren
en vecka om hösten

Vi la ut gödslet redan på snön,
vi plöjde ner den kvarliggande
snön i åkern för att kunna så

Vi kunde ta in stora skördar av råg
och havre”