Bayes

Gissningarna tätnar
och ringar in
okunskapen.

Vad är sannolikheten för
att det inte skulle vara
så som jag föreslagit?

Här kommer språket in
och leder oss vilse
och leder oss rätt.

Med hänblick på alla möjliga fall
hitta fram till en formulering
som fångar in så många fall som möjligt
men ändå inte är tautologisk.

Konsten att påstå nånting
överhuvudtaget
utan att behöva lita till
andras tysta kunskap,
olika för var och en.

Ordet, påståendet,
som rigorös gissning,
ständigt förbättrad:
perspektiven vänds,
frågorna förändras
långsamt.

Hur mycket täcker
mitt påstående
i världen?