Dikt med doft och dubbelheter

Jag har känt Charlotte Brady sen hon hette nånting på -son, jag tror det var Håkansson. Sen gav hon ut bra och ovanliga diktsamlingar som Charlotte Rindvi, och en roman, som jag inte läst. Nu har hon bytt språk, eftersom hon numera är bosatt over there. Och hon har också bytt genre. Den första diktsamlingen på engelska, As Silence is your Witness, som lovar att följas av fler, passar i bokhandeln lika bra på den andliga hyllan som på poesihyllan.

bradybok

Men det är en mystik av ovanligt slag, vunnen genom liksom oväntade personliga erfarenheter, och med en tät språklig och klanglig gestaltning. Formen är prosadikter, ofta byggda på upprepning med variationer, och raderna blandar gudstilltal med självutlämnande sammanfattningar och paradoxala liknelser. Det finns också en genomgående återkommande berättelse om vägen från vilsenhet till verklighet, som kan tilltala många sökande själar.

För det teologiskt märkliga är att överlämnandet till ödet, eller Gud, inte alls leder till underkastelse, utan till öppenhet och lekfullhet. Samtidigt som det är en oerhört smärtsam frälsning, utsatthet ofta likställd med ett slags död, till exempel i dom rader som inleder boken:

I joyously resign from life, descending
to my own funeral in a scent of flowers.

Glädjen innebär alltså ett nedstigande som på en och samma gång är ett avsked till livet och ett bejakande av alla livets slumpartade möjligheter. Att blomsterdoften kommer in, nästan stagnelianskt, understryks av att den lyxupplaga jag köpte hade en bilaga i form av en specialdesignad parfym i minirollerflaska. En outgrundlig doft, ämabel men samtidigt dyster, och absolut ett bidrag till förståelsen av dikternas mix av avsked och välkomnande, av Gudskontakt och absolut frihet:

I don’t know where I’m going.
It doesn’t matter.
Everywhere I put my foot
fate welcomes me with love.

På sätt och vis ligger den här hållningen nära identifikationen med fördömelsen i Baudelaires Les Fleurs du mal. Man skulle kunna karakterisera Bradys projekt som kärnfrisk dekadens, och det ska bli mycket intressant att följa hennes ombygge av givna kategorier och hierarkier i dom kommande diktsamlingarna.