En delvis ny syn på det performativa

En litterär text som den här bör naturligtvis eftersträva sanning med stilistiska och språkliga medel. Men det avgörande är vad den sätter igång: i form av andra texter, ändrad livsföring/livshållning hos personer eller i samhällen. Vad den river ner.