Chi

Det finns energi överallt. Men för att den ska kunna omvandlas till användbar, riktad kraft krävs investeringar i bygge och underhåll och i överföring av kunskap. En kan ställa krav på dom där investeringarna: för egen del; i jämlikhetens namn; med avseende på det biologiska livets överlevnad. Annars blir maskineriet självgående. Det dikterar sin egen logik. Det förslavar oss, om vi så utnämnts till herrar. Det tar vår egen kraft ifrån oss.