Vadslagning och vägledning

Pascal hamnade helt säkert i helvetet för sitt tilltag att spekulera i den eviga saligheten som om det handlade om tulpanlökar. Åtminstone torde få vara mer förtjänta av en sån överraskning.

Men på ett vardagsplan? Kan man inte tänka att den som tror sig vägledd av en högre eller bortre makt ligger bättre till för att ta vara på de möjligheter som erbjuds? Ungefär som Dummerjöns. Eller som en riktig spelare, en som väntar tills det rätta tillfället infinner sig.

(Filosofen och matematikern Pascal gjorde alltså en logisk kalkyl och kom fram till att det är bäst att investera i att tro på ett liv efter detta, eftersom man inte får uppleva motsatsen ifall döden är det totala utslocknandet. Förmodligen var hela argumentationen bara ett belevat, eller kanske giftigt skämt.)