Våt filt

Det hämmar både den ideologiska debatten och historieskrivningen att det inte sägs rätt ut att Persson-regeringen var nyliberal. Som en balansräkning som inte vill gå ihop. Igår sa i alla fall en av dem som förstår det svenska samhället allra bäst, Irene Wennemo, att slogan ”Den som är satt i skuld är inte fri” har kastat en våt filt över frågan om hur de offentliga investeringarna ska finansieras – ja alls är möjliga. En intervention som lösgjorde mycket energi i samtalet mellan henne, Tobias Baudin och Martin Klepke, som har sammanställt – det var anledningen till seminariet – de senaste årens ledarartiklar i LO-Tidningen och Arbetet till en liten bok som blir både löpande samtidskrönika och politisk komihåglista: Ultimatum – argument för en ny politik (Kata förlag).