Mått

image Ny måttsats till midsommar. Från ICA men det var KF:s provkök som uppfann den, och standardiseringen, efter en studieresa där alla recept måste översättas. Och det är genialt. De länkar in i varandra så bra – och ger en utgångspunkt för att avvika från recepten med exakthet och förnuft. Mått är ett ganska djupsinnigt ord. Antingen gör det avvägningen till levnadskonst, privatetik. Eller så är det nånting en följer programmatiskt. I matlagning i skrivande i umgänge. Ibland ska det vara för mycket, ibland största knapphet. Lagom finns bara som referens när en väl kan nånting.