TTIP röntgar maktförhållandena

En liten gratisbroschyr, utgiven av vänstertankesmedjan Rosa Luxemburg-Stiftung, ger mycket att fundera på. Den beskriver innehållet i och konsekvenserna av handelsavtalet TTIP. Att den är smått tendentiös, särskilt i tolkningen av USA:s hemliga avsikter, gör ingenting alls. För själva diskussionen av vilka gränser en stat kan sätta upp ger en röntgenbild av politikens och juridikens möjligheter i en tid när det är de internationella företagen som har övertaget.

TTIP är inte bara en valfråga, utan ett flygfoto över hela politiken och de ekonomiska krafter som omger den och definierar dess krympande handlingsmöjligheter. Och antas TTIP på storföretagens villkor, då är det kört. Det är det kanske redan:

When the people of Slovakia voted in a leftist government in 2006 as a response to the unpopular privatization of health care, one of its first moves was to restrict the powers of private insurance firms to extract profits from the public health system. In retaliation, a number of health insurance companies sued the Slovak government for damages, with Dutch firm Achmea eventually seizing €29.5 million in public assets by way of ‘compensation’. In a groundbreaking case filed in 2013, Achmea is now attempting to use the same powers to block the Slovak government from setting up a public insurance scheme that would provide health cover to all the country’s citizens.

Ladda ner John Hilarys pamflett gratis här hos War on Want! Den finns översatt till många språk och borde ges ut även på svenska.