Sjätte generationens krigföring

Nykrigets kniptångsrörelse:
ingenjörsmässig förstörelses
förhandsrättfärdiggörelse.