Ordbildning

PrekarerederNog borde den rätta ordformen vara ”prekärer”? En fiffig omanalys, där det fransklatinska suffixet ”-är” lyfts fram och substantiveras. Sen är det en annan, sociologisk–politisk fråga huruvida anställningsförhållandena ska tillåtas överskugga klassanalysen. En skriftställare har delvis samma villkor som en svartbetald städare på tillfälligt visum, men kan nog svårligen övertyga honom om den saken…