Amatörer

Träffade grannpojken A. för första gången på över tretti år.

Allt var som vanligt.

Vi pratade om översättning och virkesmätning.

Vi pratade om folk vi känner och en del av dom har dött.

Vi nämnde platser vi minns men som inte finns längre.

Vi pratade om när SJ fungerade.

Vi pratade om politik, och viljan att se ett jämlikare samhälle har ökat och förtydligats hos oss bägge genom åren och erfarenheterna, trots att utvecklingen otvetydigt varit till dom rikas fördel och drabbar allt fler med osäkra anställningar eller ingen anställning alls.

A. berättade om organisationen kring att anordna en enkel skidskyttetävling, det behövs minst femti funktionärer för att allting ska fungera.

Jag hann inte kontra med att berätta om arbetet kring att hålla poesin levande, fastän det finns stora likheter, det får bli nästa gång, förhoppningsvis om inte alltför länge.