Apropå en Baudelairerecension

Kritik är inte kategorisering; det är det skriftliga (eller muntliga) bejakandet av konstens förmåga att lösa upp alla kategoriseringar och sätta dom i arbete på nytt.