Som ett gift

”Men det handlar inte bara om att leva sida vid sida. Att samexistera under såna villkor [som på Mauritius på fyrtitalet] förutsätter en förståelse av vad det är som kan stöta den andre.”

I en underbar (men inlåst) intervju i Le Monde den 11 september återberättar Jean-Marie Gustave Le Clézio sin mångkulturella uppväxt på Mauritius, sina resor världen över, sina undersökningar av tidigare historiska epoker (franska revolutionen, 1930-talet). Det blir en stor hyllning av människors förmåga att leva tillsammans, de möjligheter det ger, men också risken för att dödliga monokulturer tar över:

”Det är oroande att se hur extremhögern och vissa delar av högern argumenterar som vore det inbördeskrig. Det är som ett gift, det framhäver känslan av växande fara och pekar ut syndabockar.”