Föregå och upptas

Gesterna (kroppen, dialogen, samhället) föregår språket. Men när en gest upptas i språket förvandlas viktiga viktiga den, både till sin form och till sin funktion. Blir stiliserad. Blir dubbeltydig. Både spontan och konventionaliserad, både oöversättbar och tolkningsbar.

Apropå diskussioner på Fria seminariet i helgen.