Planering och improvisation

Improviserade nödlösningar blir ofta bestående, i heminredningen som i politiken. Välöverlagda planer, om dom alls kommer till genomförande, blir däremot sällan beboeliga förrän dom nötts ner av vardagen och det uppstått annorlunda rutiner och genvägar. Lägger vi inte mödan på fel saker. Borde vi inte vistas mycket mer bland möjligheterna, eftersom aktualiteterna är så motsträviga, ja egentligen rent olydiga.