Dramaturgi

Det tilltagande bortfallet av valmöjligheter.

Som om ett mörker föll från alla håll över protagonisten.

  • Intrigmässigt
    Symboliskt
    Utifrån
    Inifrån

Slumpen elimineras i ett slags bayesiansk process.

Detta behöver inte berättas kronologiskt eller ens gestaltas. Det bara liksom har hänt.

Och det finns alltid en möjlig ljusning eftersom ödet är cykliskt och inte deterministiskt. Slutet beror av den position åskådaren tilldelats från början och av föreställningens fysiska längd. På fyra timmar hinner mycket hända som annars vore osynligt eller bara antytt.