Höstvirkning

20.9
Böckerna är både arkiv och projekt. Eller ingetdera. Vissa ibland i bägge riktningarna samtidigt. Men många bara dåligt samvete. Dom vänder en ryggen.

*

Det skulle utopiskt kunna gå att konstruera ett föränderligt system byggt på personlig aktualitet. Hyllor av varierande bredd på diagrammatiska avstånd från en tänkt arbetsplats (eller flera). Daglig revision och omflyttning skulle krävas. Med merparten av beståndet i magasin utom synhåll.

*

Jämsides med böcker förstås urklipp, utskrifter, anteckningar och dokument. Kanske också listor på använda länkar.
Eller omvänt, att realisera dom många projektbiblioteken i datorn och varje kväll ställa tillbaka volymerna på plats.
Vissa projekt skulle kunna redovisas offentligt och få feedback och tips.

*