Animal spirit

Inga beslutsfattare eller ledarskribenter syntes till när nationalekonomen Eckard Hein föreläste på ABF Stockholm idag, i Katalys regi. Det var synd, för hans analys kändes viktig.

Sen sjuttitalet har det pågått en överföring av pengar från arbetarna till dom rika, samtidigt som staterna skurit ner utgifterna och spekulation ersatt investeringar. Allt detta har lett till allmän stagnation, som länge inte märktes eftersom konsumtion och välfärd hölls uppe av lån och eftersom marknaderna vidgades till hela världen. Det är dags för en överföring av pengar åt andra hållet igen, menade Hein. Att sänka räntan skapar ingen tillväxt. Det är efterfrågan som driver ekonomin. Och numera tänker till och med Valutafonden, Världsbanken och OECD i dom här banorna.

Roligast var att ekvationerna fäste stor vikt vid alfa-faktorn, α, som står för ”animal spirit”, vilket är Keynes term för ungefär framtidstro och initiativ. Minskar den samlar alla i ladorna eller spekulerar och ingenting rör sig.