Sanning

Metaforen är ett sifferlöst närmevärde.

Mätinstrumentet rör sig hela tiden fram och tillbaka,

går från hand till hand.